Farklılıklarımız

Okulumuzun birinci farklılığı ‘Akıllı okul’ olma özelliğimizdir;

Okulumuzda yeni çağın dili olan özgün program TECHZONE 4.0 ile öğrencilerimiz işlevsel ve ihtiyaçlara göre tasarım yani "robot"  yaparlar. Yaptıkları      robotu önce  kodlarlar, sonra da harekete geçirerek, sergilerler. TECHZONE 4.0 Eğitim programı ile maker, kodlama, robot, D-Steam gibi dört farklı kodlama dilini çocuklarımıza, özel tasarlanmış atölyemizde keyifle öğretmekteyiz. Bu çalışmaların sonunda da öğrencilerimizi bu alandaki yarışmalara götürmekteyiz. Ayrıca eğitim teknolojisinin ulaştığı son noktayı sınıflara taşımak için her sınıfta internet destekli akıllı tahta, projeksiyon ve  bilgisayar sistemi bulunmaktadır. Ayrıca çalışmalar akıllı tahtaya uygun akademik yayınlarla desteklenmektedir. Kullandığımız Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile de her öğrencimizi tek tek takip ediyor, sınav, etüt, etkinlik gibi durumlarını kayıt altına alıyoruz. Ayrıca  "e-ödev" sistemi ile de sınıflar bazında günlük ödevleri okul yönetim bilgi sistemine atıyor, velilerimizin de takip etmesini sağlıyoruz. 

 

 

İkinci farklılığımız ‘Dünya dilleri’  eğitimimizdir;

Okulumuzda, yabancı dillerin, kendi misyonu için ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için, bu alanda öğrencilerimize sürekli genişleyen bir yelpazede olanaklar sunmaktayız. Bu nedenle okulumuzda İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere dört dil öğretilmektedir. Elbette dünya dilleri; yalnızca bir ders değildir. Diğer derslerden farklıdır. Okulumuzda dünya dillerini öğrenirken farklı kültürleri tanımaları, farklı dili bir iletişim aracı olarak görmeleri, yabancı dilde bilgi üretmeyi isteyecek özgüvene sahip olmaları, ana amacımızdır. Program tıpkı çocuğun kendi ana dilini öğrenmesindeki süreci izlemektedir. Dolayısıyla dil becerilerini geliştirmede anadilde olduğu gibi doğal sıra izlenir. Yani öğrenci okul öncesi dönemden itibaren önce anlamayı, sonra konuşmayı, daha sonra okumayı ve en son olarak da yazmayı öğrenir. Dolayısıyla anaokulunda ve ilkokulda 10 saat ders ile başlayan İngilizce dersinde kulaktan öğrenme eğitimi ile çocuklarımıza etkinliklerle zenginleştirilmiş bir dil programı uygulanır. Küçük yaş gruplarında eğitsel oyun oynama, bulmaca çözme, şarkı söyleme, drama yapma, hikâye anlatma, şiir, tekerleme okuma, anket yapma, resim ve posterlerden yararlanma, plan yapma, görsel ve işitsel araç kullanma, boyama, çizme, yaptığı resimden bahsetme gibi çalışmalar en çok uygulanan etkinliklerdir. Bu etkinliklerle konular anlatılır ve dil sevdirilerek öğretilir.  Ortaokulda haftada 18 saati bulan dil eğitimimizde öğrencilerimiz, yabancı dil edinim programından, yabancı dil öğrenimine geçmektedirler. Dolayısıyla İngilizce dersleri farklı öğretim yöntemleri ve daha da detaylı bir program ile devam etmektedir. Okuma, anlama, konuşma, yazma yoğunlukta olup, her sınıfın işlediği program ve kitabı ayrıdır. Ortaokulda her sınıfa 3 dil öğretmeni girer. Öğrencilerimiz farklı aksanları da görmüş olurlar. Ortaokulda yabancı dil deneme sınavları da yapılarak öğrencilerin seviyeleri de ölçülür. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler ek çalışma programlarına alınırlar. Her yıl öğrencilerimizi İngiltere'de yaz okullarına götürürüz. Ve öğrendikleri dili orada kullanmalarını ve yaşamalarını isteriz.

 

Üçüncü farklılığımız ‘sosyal okul’ olmamızdır;

Özel Salihli Koleji, sosyalleştirme çalışmalarını titizlikle planlayarak öğrencilerimizi, gelecekteki öğrenimleri için hazırlamaktadır. Okulumuz öğrencileri ilk olarak değişik yaş gruplarının toplandığı okul ortamında, bir topluluğun üyesi olmayı öğrenirler. Öğrenciler farklı etkinlik örnekleri ile okullarında tanışırken “sosyalleşmenin hiç bitmeyen bir süreç olduğu” gerçeğini kavramaktadır. Bununla beraber yaşam başarısı için birey olmaya evet, bireyciliğe hayır politikası ile sosyal sorumluluk çalışmaları yaparlar. Toplum yararına sorumluluk almak yönünde önemli adımlar atarlar. Bizler de velilerimizle ortak misyonumuz olan “geleceğin başarılı liderlerini yetiştirme” yolculuğumuzda  “sosyal sorumluluk” kavramını çocuklarımızın okullarında da öğrenmelerine ve uygulamalarına büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda sınıflara göre her yıl bir proje üretiyor ve uyguluyoruz. Tüm bu sebeplerle yaptığımız çalışmalardan en yüksek verimi almak ve değişik alanlarda çocuklarımızın bilgi/sorumluluk sahibi olmaları için her sınıf grubunun yıl boyunca yapacağı SSP çalışmaları dönem başında belirlenmektedir. Ayrıca; öğrencilerimizin kendini ifade etmesini sağlayan kulüplerimiz ve etkinliklerimiz ilgi alanlarına paralel olarak yapılan çalışmalardır. Amacımız okul yaşantısına etkin katılmalarını ve kendi kendilerini yönetebilmeleri için tercih yapma, karar verme, kendine güven duyma ve güven içinde olumlu sosyal ilişkiler kurabilme becerisi kazandırmaktır. Aynı zamanda sorumluluklarını ve verilen görevleri yerine getirme özelliği ön plana çıkarılmaktadır. Bu anlamda yetenek geliştirme adı altında; futbol, voleybol, basketbol, kort tenisi, badminton, masa tenisi, modern dans gibi sportif kulüpler, keman, piyona, gitar, bağlama, alanında müzik kulüpleri, diğer alanlarda ise drama, el sanatları gibi sanatsal kulüpler, satranç, akıl ve zeka oyunları; Lego, robotik kodlama gibi teknolojik kulüpler yer almaktadır.

 

Dördüncü farklılığımız ise ‘beceri odaklı eğitim” programlarımız;

Beceri odaklı eğitim bizim çok önemsediğimiz alanlardan bir tanesi. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bilgi, her çağın gücü, ancak beceri, bilginin hayata dokunan yüzü. Yani okulumuzda öğretilen bilgiyi, öğrencilerimizin günlük yaşamda kullanması çok önemli. Okulumuzda hayata hazırlanan çocuğumuzun, eğitim yolculuğundaki süreci bizim için önemlidir. Bu nedenle yaşam becerileri konusunu ders programlarımızda, ders olarak sisteme koyduk. Bu dersimizi de özel atölyemizde öğrencilerimizle keyifle yürütüyoruz.

 

 

 

 

Beşinci farklılığımız ise ‘Rehberlik ve psikolojik danışmanlık’ hizmetlerimiz;

Rehberlik okulumuzun kalbidir. Bu nedenle okulumuzda iki rehber öğretmen, bir psikolog çalışmaktadır. Okulumuzda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri, tüm eğitim ve öğrenme programlarının merkezinde yer alır. Özellikle okullarımızda önleyici rehberlik bizim için süreçte çok önemlidir. Farklı durumlarda erken müdahale şansımız olur. Öğrencilerimizi okula kayıt sürecinde almadan önce rehberlik birimi ve okul idaresi olarak "Aile ve Çocuk Tanıma Çalışması" mutlaka yapılır. Ardından gerekli akademik takip yapıldıktan sonra okulumuza kaydı tamamlanır. Yıl içerisinde öğrenci ile ve ailesi ile düzenli görüşmeler yapılır ve geri bildirimde bulunulur. Buradaki en nihai hedefimiz öğrencinin kendini keşfetmesi ve güçlü yönlerine odaklanmasıdır.

 

 

Diğer bir farklılığımız ise ‘öğrenci mentörlüğü’ sistemimizdir.

Her öğrenciye bire bir koçluk yapılır. Öğrencinin dersine giren bir öğretmeni tarafından yıl boyunca akademik ve psikososyal açıdan düzenli bir şekilde takip edilmesine dayanan bir sistemdir. Koç öğretmen, aile ve okul arasındaki sıkı işbirliğini zorunlu kılan bir anlayışı benimser ve yıl içerisinde öğrenciye sürekli rehberlik yapar. Mentör öğretmen, rehber öğretmen, aile ve çocuk sürekli bir arada çalışır.

 

 

 

 

Ve en önemli farklılıklarımızdan bir tanesi de ‘sınav ve etüt’ sistemlerimizdir.

Akademik programımızın 21. yy yaşam becerileri ve tüm disiplinler arası geçişlerini interaktif olarak okulumuzda planlamaktayız. Bu nedenle öğrencilerimizin akademik hayatlarını desteklemek için, doğru ölçme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bu ölçme çalışmaları farklı yayınlardan seçilerek öğrencilere sunuluyor. Özellikle farklı yayınların seçilmesindeki amaç farklı soru tipleri ile öğrencilerimizi karşılaştırmak. Buradan alınan sonuçlar ile öğrencilerimizin konu eksikleri konusunda nokta atışlar yapabiliyoruz. Ayrıca bu sonuçları ve ek çalışmaları kullandığımız "Okul Yönetim Bilgi Sistemi" aracılığıyla velilerimizle paylaşıyoruz. Velimiz, okulumuz web sitesinden sınav sonucunu, öğrencinin aldığı etüt sayısını gördüğü gibi, günlük ödevlerini de buradan takip edebiliyor. Bu ölçme çalışmalarının ilk ayağını tüm dersler bazında yapılan konu ve ünite tarama testleri oluşturuyor. Öğrencilerimizi 2. sınıftan itibaren yapılan deneme sınavları aracılığıyla da gelişimlerini objektif olarak takip ediyoruz. Yine bizler için en önemli kısımlardan bir tanesi de öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlamaktır.