Anaokulu 6 Yaş Öğrencilerimiz  İlkokula Hazırlık Çalışmalarına Başladı...

Anaokulu 6 Yaş Öğrencilerimiz İlkokula Hazırlık Çalışmalarına Başladı...

Özel Salihli Koleji Anaokulu 6 yaş öğrencilerimiz İlkokula hazırlık değerlendirme ve destekleme çalışmalarına başladılar.
Özel Salihli Koleji Anaokulu 6 yaş öğrencilerimiz oryantasyon derslerine öncelikle ilkokul binalarını ve branş öğretmenlerini tanıyarak başladılar. 6 yaş öğrencilerinin yetenek ve becerilerini keşfedip ilgileri doğrultusunda yönlendirmek adına, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi derslerini işlediler. Öğrenciler dikkat, bellek, mantık yargılama yeteneklerini uyarmak adına; robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları atölyelerinde branş öğretmenleri ile etkinliklerini gerçekleştirdiler.